tilbage til it-forum Tilmeld dig

Oversigt over Award-kategorier

Herunder kan du læse om de fire Award-kategorier og hvilke kriterier, der blev sat, for at komme i betragtning til de enkelte priser.

Personer, der indstillede kandidater, blev ikke offentliggjort - det er alene de indstillede kandidater, der blev offentliggjort samt selve indstillingen.

Det var muligt at indstille alle virksomheder, afdelinger, projekter, ansatte, offentlige institutioner/myndigheder og selvstændigt erhvervsdrivende i Region Midtjylland eller den jyske del af Region Syddanmark, som beskæftiger sig med it. Der var ikke krav om, at de indstillede virksomheder/personer skulle være medlem af it-forum. Alle var også velkommen til at indstille eget projekt, produkt eller virksomhed.

Alle interesserede havde mulighed for at indstille kandidater - eneste kriterium var, at den indstillede kandidat havde base i Region Midtjylland eller den jyske del af Region Syddanmark.

Herunder finder du links til oversigter over de indstillede kandidater i hver af de fire kategorier i 2014:

CAPNOVA it-idéprisen 2014
- den mest lovende it-idé

Prisen gives til:

En mindre virksomhed med et nyskabende grundlag eller en nyskabende it-baseret idé,
som ikke nødvendigvis har bevist sit potentiale eller tjent den første million til sit ophav endnu. Det vil sige:

En virksomhed med et nyskabende idégrundlag.
En ny applikation/app/webydelse/cloudtjeneste, som forventeligt kan tilføre brugerne værdiskabende effekt.
En ny it-serviceydelse, som løser en opgave på en ny, anderledes og effektiv måde.

Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på:

En idé, som har potentiale til noget stort.

Risikovillighed: Hvis der er tale om en virksomhed, som har turdet satse på en god idé, vil dommerpanelet også se positivt på dette.

Nystartet virksomhed: Er virksomheden mindre end ét år gammel, vil det tælle op i bedømmelsen.

It-innovationsprisen 2014
- det nyskabende it-projekt

Prisen gives til:

En privat virksomhed eller en offentlig institution/myndighed, som har vist nytænkning i udvikling eller anvendelse af it.

Eksempler på projekter fra offentlige institutioner/myndigheder kan være: En digitaliseringsstrategi for en kommune, nye arbejdsgange via it på et hospital eller ældreområdet eller forhøjelse af kvaliteten i undervisning ved hjælp af it.

Eksempler på projekter fra en privat virksomhed kan være projekter, som har forbedret salgsmulighederne, markedsføring, effektiviseret arbejdsgange eller på anden måde har bidraget til at forbedre konkurrenceevnen.

Indstillede private it-virksomheder kan f.eks.være virksomheder, der leverer produkter eller ydelser på B-t-B, B-t-C eller til den offentlige sektor, og indstillingen kan enten knytte sig til hele virksomheden eller et enkelt produkt.

Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på:

For offentlige institutioner/myndigheders vedkommende:

 • At projektet er nytænkende
 • At it er en central del af løsningen
 • At it bidrager til en bedre nytteværdi af institutionens ydelser
 • At initiativet (projekt eller produkt) har udbredelsespotentiale til andre institutioner og borgere

For private virksomheders vedkommende:

 • At projektet er nytænkende
 • At it er en central del af løsningen
 • At it bidrager til en højere kvalitet for brugerne,forbedret effektivitet eller konkurrenceevne
 • At initiativet (projekt eller produkt) har udbredelsespotentiale - evt. kan eksporteres

Det digitale produkt 2014
- den kreative pris

Prisen gives til:

Et produkt som er et enkeltstående værk bestående af originalt indhold og en it-baseret opsætning og afvikling. Det opfylder et formål inden for kommunikation, markedsføring, læring/undervisning, underholdning, spil, el. lign.

Et digitalt produkt som gør brug af animation, video, multimedier og/eller interaktive virkemidler i et samspil med brugerne.

En væsentlig del af it-branchen består i udvikling af digitale produkter af forskellig art. Fælles for alle udnyttes de digitale muligheder for at udvikle et indholdsmæssigt værk og levere denne til afvikling på PC, Mac, iPad, iPhone eller Smartphone.

Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på:

 • Klar og innovativ idé inden for sin genre
 • Intuitiv og æstetisk brugergrænseflade
 • Klar kommunikation, hvor det valgte medie understøtter værkets idé

It-prisen 2014
- det lange seje træk

Prisen gives til:

En person eller virksomhed, som gennem det ”lange, seje træk” har haft en ekstraordinær betydning for it-udviklingen i Region Midtjylland eller den jyske del af Region Syddanmark.

Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på:

 • At personen/virksomheden har sat sit tydelige præg på udviklingen inden for it i regionen
 • At personen/virksomheden er karakteriseret ved en ledelsesstil, som er motiverende og inspirerende
 • At personen/virksomheden er en rollemodel for andre pga. det positive fodaftryk, som sættes på branchen