tilbage til it-forum Tilmeld dig

Nominerede - CAPNOVA it-idéprisen 2014

De nominerede i kategorien CAPNOVA it-idéprisen 2014 er:

 • TouchGFX (Mjølner Informatics A/S
 • Visikon ApS
 • Advanced Manufacturing Solutions

Læs mere om kandidaterne herunder.

TouchGFX

Facts: Mjølner Informatics er et erfarent software- og designhus med mere en 25 år på bagen. Produktsalg er dog nyt for Mjølner Informatics, og TouchGFX er derfor deres første produkt. TouchGFX blev lanceret i april 2013.
TouchGFX er udviklet af Mjølner Informatics højtspecialiserede eksperter inden for indlejret software, kostoptimeret hardware, user experience og grafisk design.

Initiativ/ produkt/ service: TouchGFX er et unikt software framework, der gør det muligt at realisere intuitive, touchbaserede brugergrænseflader på meget billig hardware. Dette betyder at der nu, med TouchGFX, kan skabes smartphone look & feel på ethvert betjeningspanel i f.eks. industrielle, sundhedstekniske eller konsumer produkter. TouchGFX sælges på licensbasis med mulighed for tilkøb af design- og implementeringsydelser.

Hvilken værdi giver idéen: TouchGFX øger effektivitet og sikkerhed for mennesker, der dagligt betjener tekniske produkter i hospitalsvæsenet, industrien og private hjem. For første gang er det teknisk og økonomisk muligt at realisere intuitive brugergrænseflader i de kontekster, hvor de er mest nødvendige.

Hvori ligger det nyskabende: Med TouchGFXs optimale ressourceudnyttelse kan du opnå smartphonetilsvarende brugergrænseflader på hardware med en processorkraft, der er op til 100 gange mindre end den, der er tilgængelig på en smartphone.
Således demokratiseres de intuitive brugergrænseflader, der med TouchGFX kan realiseres på tværs af brancher, domæner og produkter.

Risikovillighed: Mjølner Informatics har været risikovillige i satsningen på TouchGFX og har brugt mange resurser på at modne produktet.

Udbredelses-potentiale: På sygehuse, i industrien og i hjemmet spises brugerne dagligt af med små, sort-hvide skærme med et virvar af fysiske knapper og en uigennemtrængelig kompleksitet, der hindrer en effektiv og sikker eksekvering af opgaver. Med TouchGFX ændres dette, fordi det bliver økonomisk forsvarligt at udskifte disse med touchbaserede, intuitive brugergrænseflader, der sikrer overblik når det er mest nødvendigt.

Læs mere om TouchGFX her.

Visikon ApS

Facts: Visikon er en forskningsbaseret virksomhed med speciale i visuel formidling. Visikon eksisterer i krydsfeltet mellem kreativ, visuel kommunikation og teknologi og klinisk sundhedsfaglig viden og forskning.

Initiativ/ produkt/ service: Mit Forløb - En animationsbaseret digital portal til patienter, som skal gennemgå et operationsforløb.

Hvilken værdi giver idéen: Portalen reducerer med sine pædagogiske videoer og lette adgang både patienters præ-operative angst, indlæggelsestiden, antallet af genindlæggelser, genoptræningstiden samt sparer en masse dyrebare informationstimer fra overlæger, fysioterapeuter, sygeplejersker osv.

Hvori ligger det nyskabende: Ved at udnytte animationsmediets styrker omkring visualisering kan man formidle tung information på en pædagogisk og tilgængelig måde. Den teknologiske platform tillader patienter at tilgå informationen når som helst og hvor som helst og ikke længere være afhængig af lægens tid.

Udbredelsespotentiale: Den kan principielt skaleres til at dække alle typer operationer på alle verdens sygehuse. Besparelserne vil være enorme.

Læs mere om Mit Forløb her.

Advanced Manufacturing Solutions

Facts: AMS blev grundlagt i 2013 efter flere års tilløb. AMS er grundlagt af 2 danske ingeniører med til sammen flere end 54 års erfaring fra dansk og international industri. Deres fokus er specielt rettet mod produktion og IT-støtte til produktionen.

Initiativ/ produkt/ service: Advanced Manufacturing Solutions (A-MES).
Et online baseret produktionsstyringssystem, der er et brugervenligt, cloudbaseret system til især små og mellemstore virksomheder. Systemet er tilgængeligt på abonnementsbasis. Det bruges som lag mellem ERP-system og produktionssystemer og kan evt. implementeres i private cloud eller internt it-miljø. Konkret bidrager et MES til reduktion af fejl samt til bedre og automatiseret dokumentation. Systemet tilbyder en hurtigere og mere effektiv udnyttelse af produktionsressourcer, samtidig med at der er fokus på sporbarhed og kvalitetssikring. Udbyttet er lavere kostpriser og sikring af produktkvaliteten

Hvilken værdi giver idéen: Kort implementeringsforløb uden stor investering før værdien kan måles i form af:
 • Øget indtjening i kraft af optimeret ressourceforbrug, forbedret kvalitet, kortere produktionstid med færre fejl, mindre kapitalbinding
 • Overblik i kraft af samkøring af alle nødvendige og relevante data fra produktionen i relation til ordrenummer
 • Forbedret produktionsproces med kortere cyklus-tider, mindre spildtid, bedre instruktioner og færre stop

Hvori ligger det nyskabende:
 • Online cloud baseret
 • Simpelt og modulært opbygget
 • Kort implementeringsforløb for kunden
 • Ingen investering for kunden
 • Abonnementsbaseret med Pay as You go (betaling matcher behov/brug)
 • Mulighed for valgfrit sprog (flersproget i samme system)

Risikovillighed: Stor - stifterne (ejerne) er gået direkte fra meget gode og højtlønnede faste stillinger og har taget chancen med opstart af en ny innovativt virksomhed.
Udbredelses-potentiale Potentialet er global udbredelse i et marked på 50 mia.$. Markedet stiger 16% p.a.
Grundet løsningen er cloud baseret, med en mulighed for 100 % automatisering af kundeoprettelsen, er det muligt at effektuere en hurtigt accelereret global strategi og tilhørende forretningsmodel

Læs mere om Advanced Manufacturing Solutions (A-MES) her.